Om mig

Christina Grape Viding

Jag arbetar sjuksköterska sedan 2017 på Gustavsbergs Vårdcentral som ligger i hamnen i Gustavsberg på Värmdö, utanför Stockholm. Här har jag hand om telefonrådgivning, egna sjuksköterskemottagningar samt astma/KOL mottagningen.

Sedan december 2013 är jag också antagen som doktorand på inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, BMC , Uppsala universitet.

Sång

Jag har sedan många år ett stort intresse av kultur och hur kulturaktiviteter kan hjälpa oss till att må bättre, minska stress samt öka våran energi och livskraft. Det hela började med att jag tog sånglektioner hos Eva Serning, sångerska och rosenterapeut.  Jag kände att jag hade en röst som jag ville uttrycka mig med och sång var mitt medel. Det var inte alltid lätt och kul. Många gånger var det svårt att sjunga. De mentala blockeringarna var många. Men känslan av välbefinnande och ökad livsenergi sprudlade alltid då jag gick hem från dessa sessioner.

Jag blev så intresserad av detta fenomen att jag bestämde mig för att forska vidare i detta ämne om “kulturella aktiviteter och hälsa”. Jag ville undersöka hur bl.a. sång kan påverka oss människor. Min första forskningsstudie den sjungande kroppen inriktades på solosång och kunde påvisa positiva biologiska effekter. I min andra forskningsstudie magmunnarna ville jag se om det gick att påvisa förbättrad läkning med hjälp av körsång för patienter med IBS [Irritabile Bowel Syndrome]. En allt ökande forskning, främst internationellt, visar att andra former av kulturaktiviteter kan ge positiva effekter på stress och hälsan. Dans, målning och musik är en del av alla dessa aktiviteter.

Arbetslivserfarenhet

Gustavsbergs Vårdcentral from 2017-01-16 och fortfarande. Sjuksköterska på vårdcentralen.

Ersta sjukhus 010901- 2017-01-07. Forskningssjuksköterska i olika projekt samt mottagningssköterska på endoskopienheten samt medicin- och kirurgmottagningen.

Södersjukhuset1990-1996. Sjuksköterska på urologavdelning 64.

AB Ångpanneföreningen1986-1987. Vaktmästarbiträde, postutdelning och kontorsservice.

Rosenlunds sjukhus, 1985-1986. Sjukvårdsbiträde. Daglig vård av senildementa patienter.

Akademisk examen

Magisterexamen i folkhälsovetenskap 160 p. Examensarbete; D-uppsats: ”Den sjungande kroppen – en empirisk studie om sång och välbefinnande”. Handledare: Maria Sandgren, leg. psykolog och Töres Theorell, Professor emeritus, då föreståndare för Institutet för Psykosocial Medicin (IPM), Karolinska Institutet. 2002.

Allmän hälso- och sjukvård 80p, Sjuksköterskeexamen –1990 (ingår i magisterexamen)

Utbildning

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, 15 hp. HT 18- VT19, Karolinska Institutet.

Kvalitativ metod II, 7,5 hp. Umeå universitet. 2017.


Vetenskaplig kommunikation, 4,5 hp. Umeå universitet. 2016.


Kvalitativa forskningsmetoder inom det hälsovetenskapliga området, 7,5 hp.
HKR. 2015.


Obligatoriska doktorandkurser, 18 hp. Uppsala universitet 2014-2015.

Klinisk sexologi, 15 p. 2013. Uppdragsutbildning av Ersta Sköndal högskola och RFSU.

Sexologi, 15p. 2012. Grundkurs, Malmö högskola.

Karolinska Trial Alliance. 2010, 22 april. Good Clinical Practice – ICH-GCP.

Psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor, 15 p. KI, uppdragsutbildning vid Enheten för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering (EPOR), Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 2009.

Forskarutbildningskurs 2p, Gender i hälsoforskning, integrerande medicin och folkhälsa. Karolinska Institutet, 2006.

Folkhälsovetenskap 80p, Karolinska Institutet, 1999-2001 (ingår i magisterexamen)

Socialantropologi 40p, Stockholms Universitet, 1998 (ingår i magisterexamen)

Komvux, 1997-1998

SLL, 1991. 3 dagar. Handledarutbildning för sjuksköterskor, utbildningssektionen, SÖS.

Vårdinriktad kompletterings kurs 1 år, Östertälje vårdgymnasium, Undersköterska –1988

Samhällsvetenskaplig linje 3 år, Katrinelunds gymnasium, Sundsvall -1985