Forskning

Mitt doktorandprojekt heter ” studier i kulturella aktiviteter och hälsa”.

Projektet består av fyra studier;

Studie nr 4
 i doktorandprojektet blev en “personalpalett”. Studien handlar om personal på vårdcentraler i Stockholm som själva fick välja olika aktiviteter som de deltog i under 10 veckor. De självvalda aktiviteterna bestod av; Qi-gong, yoga, line dance, målning med den icke-dominanta handen, bakning, choklad- och ostprovning och skulptering med frukt och grönsaker.

I den ursprungliga doktorandplanen skulle en kulturpalett (bild, sång, dans) för patienter opererade för tarmcancer genomföras på Ersta sjukhus. Men trots stora försök att få i hop tillräckligt med patienter, både på Ersta sjukhus och övriga sjukhus i Stockholm, så gick inte studien att genomföra. Detta var naturligtvis tråkigt. Men så kan verkligheten se ut ibland. Jag tror dock fortfarande att denna studie skulle givit mycket , både till patienter och vetenskapsvärlden.

Studie nr 3 handlar om hur deltagare/patienter, vårdpersonal och kulturproducenter upplevde de kulturella aktiviteter. Fokusgruppintervjuer genomfördes med alla. De kulturella aktiviteterna påverkade deltagarnas känslor och beteenden. De upplevde en känsla av att höra till och jämbördighet mellan dem. Personalen påverkades också positivt, även fast de inte deltog i själva aktiviteterna.

Studie nr 2 “Kulturpaletten” som handlar om sex olika kulturella aktiviteter för utmattade kvinnor på fyra vårdcentraler i Stockholm. De sex olika aktiviteterna bestod av interaktiv teater, röstimprovisation och teckning, dans, mindfulness och en musikshow. De pågick under 12 veckor. Resultaten visade att utmattningssymtom och alexitymi (svårighet att särskilja dina och andras känslor) minskade och självskattad hälsa ökade.

Studie nr 1; ”Den sjungande kroppen” handlar om solosång under en sånglektion med professionella- och amatörsångare. Jag studerade de biologiska effekterna av sång. Resultaten visar bl.a. att amatörsångare upplevde sig gladare efter sånglektionen, jämfört med professionella sångare som inte upplevde någon större skillnad. Alla sångare upplevde sig dock mer energifyllda. Oxytocin, ett lugn- och rohormon, ökade generellt för 13 av 16 sångare.

Ytterligare en annan studie som jag genomfört heter “Magmunnarna”.

”Magmunnarna” handlar om körsång för patienter med IBS ( Irritabile Bowel Syndrome) under 2006-2007. Två grupper med patienter som hade IBS följdes under ett år . Den ena gruppen fick sjunga i kör och den andra hade diskussioner/föreläsningar kring relevant ämne för IBS. Studien finansierades av Vetenskapsrådet och Kultur i vården. Resultaten visade bl.a. att testosteron i saliv var högre i körsånggruppen jämför med diskussionsgruppen. Testosteron har uppbyggande och förnyande egenskaper i kroppen.

Muntliga presentationer

Studien om solosång har också presenterats av undertecknad i seminarieform på:

Musikpsykologen i Uppsala 2002

Symposium om Musik och livskvalité i Järna 2002.

Föreläsning gjordes också på Psykologdagarna med Töres Theorell m.fl. 2003.

Föreläsning på centrum för vårdvetenskap under temadagen ” vård och omsorg – kan personalen må bättre?”, 2004.

Posterpresentation

Medicinska riksstämman i Göteborg. 2008.

International Congress of Behavioural Medicine i Helsingfors 2002.

 Mediakontakt

Intervjuad av radio P4 Kalmar 2006 och Sveriges radio (ekot) 28/2, 2006 och 2007 P1 Mitt i musiken angående projekt ”magmunnarna”.

Projektet ”magmunnarna” har  presenterats i artiklar i DN, PS – populär psykologi, Hemmets Journal, Allers, Riksförbundet för Mag- och tarmsjukas ”Patientkanalen” samt Dagens Medicin 2006.

2012 13/6 medverkat i direktsänd radio med Nordegren i P1. ”Vi brister ut i allsång”.

2012 8/9 Röör i P4. ”Sångens krafter”.