Forskning

Mitt doktorandprojekt heter ” studier i kulturella aktiviteter och hälsa”.

Projektet består av fyra studier.

Studie nr 4 i doktorandprojektet; “kulturpalett – kulturella aktiviteter för patienter opererade för tarmcancer” kommer förhoppningsvis kunna starta i höst 2015. Det beror dock på om tillräckligt antal patienter kan inkluderas. Jag hoppas på ett samarbete med övriga stor-sjukhus i Stockholm så att även deras patienter skall kunna vara med i denna studie och inte bara Ersta sjukhus patienter.

Studien är etiskt godkänd. Tre kulturproducenter är engagerade (bild, sång, dans).
Jag söker medel till studien då vi även tänkt oss kunna ta salivprover för att mäta markörer för tex återhämtning.

Vi håller tummarna!

Studie 3; “Kulturpaletten” som handlar om sex olika kulturella aktiviteter för utbrända kvinnor på fyra vårdcentraler i Stockholm är avslutad .  En artikel finns publicerad i BJMP June 8(2).

Studie 2; är inriktad på vårdpersonalens inställning till att ha kulturella aktiviteter på sin  arbetsplats, dvs vårdcentralerna. Fokusgruppintervjuer är gjorda och väntar på att analyseras.

Studie 1; ”Den sjungande kroppen”, 2001. Studie om solosång under en sånglektion med professionella- och amatörsångare. Ingår i magisterexamen. Jag studerade de biologiska effekterna av sång.

Kultur ger livskraft

Annan studie som jag genomfört:

”Magmunnarna” – körsång för patienter med IBS ( Irritabile Bowel Syndrome). 2006-2007. Två grupper med patienter som hade IBS följdes under ett år . Den ena gruppen fick sjunga i kör och den andra hade diskussioner/föreläsningar kring relevant ämne för IBS. Studien finansierades av Vetenskapsrådet och Kultur i vården.

Publicerat

Grape C, Theorell T, Wikström BM, Ekman R. Choir singing and fibrinogen. VEGF, cholecystokinin and motilin in IBS patients. Med Hypotheses. 2009 Feb;72(2):223-5. Epub 2008 Oct 31.YMEHY4824 artikel nr 3

Grape C, Wikström BM, Ekman R, Hasson D, Theorell T. Comparison between choir singing and group discussion in irritable bowel syndrome patients over one year: Saliva testosterone increases in new choir singers. Psychotherapy and psychosomatics. 2009, 15: 196-198 choir testosterone

Grape et al. (2003). Does singing promote well-being? An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson. Integrative Physiological & Behavioral Science, January-March, Vol.38, No.1, 65-74.solosång artikel

Muntliga presentationer

Studien om solosång har också presenterats av undertecknad i seminarieform på:

Musikpsykologen i Uppsala 2002

Symposium om Musik och livskvalité i Järna 2002.

Föreläsning gjordes också på Psykologdagarna med Töres Theorell m.fl. 2003.

Föreläsning på centrum för vårdvetenskap under temadagen ” vård och omsorg – kan personalen må bättre?”, 2004.

Posterpresentation

Medicinska riksstämman i Göteborg. 2008.

International Congress of Behavioural Medicine i Helsingfors 2002.

 Mediakontakt

Intervjuad av radio P4 Kalmar 2006 och Sveriges radio (ekot) 28/2, 2006 och 2007 P1 Mitt i musiken angående projekt ”magmunnarna”.

Projektet ”magmunnarna” har  presenterats i artiklar i DN, PS – populär psykologi, Hemmets Journal, Allers, Riksförbundet för Mag- och tarmsjukas ”Patientkanalen” samt Dagens Medicin 2006.

2012 13/6 medverkat i direktsänd radio med Nordegren i P1. ”Vi brister ut i allsång”.

2012 8/9 Röör i P4. ”Sångens krafter”.

 

Leave a Reply