Om mig

Christina Grape Viding

Jag är sedan december 2013 antagen som doktorand på inst. för folkhälso- och vårdvetenskap , Uppsala universitet.

Mina handledare är:
Prof. Johan Hallqvist, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Med.Dr. Eva Bojner Horwitz, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, center for Social Sustainability (CSS), KI, Stockholm.

Prof. emeritus Töre Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet.

 

Ersta sjukhus

Jag arbetar även som kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen, Ersta sjukhus. Här ansvarar jag för patienter med tex kolo-rektalcancer samt har sedvanligt mottagningsarbete, som tex. assistera vid undersökningar och mindre operationer, telefonrådgivning, stödsamtal och bokning av patienter.

Sång

Jag har sedan många år ett stort intresse för kultur och hur kulturaktiviteter kan hjälpa oss till att må bättre, minska stress samt öka våran energi och livskraft. Det hela började med att jag tog sånglektioner hos Eva Serning, sångerska och rosenterapeut.  Jag kände att jag ville uttrycka mig och sång var mitt medel. Det var inte alltid lätt och kul. Många gånger var det svårt att sjunga. De mentala blockeringarna var många. Men känslan av välbefinnande och ökad livsenergi sprudlade alltid då jag gick hem från dessa sessioner.

Jag blev så intresserad av detta fenomen att jag bestämde mig för att forska vidare i detta ämne “kultur och hälsa”. För att se om jag kunde påvisa att kultur ger livskraft och ökad hälsa samt om det går att påvisa att kultur ger förbättrad läkning. Min första forskningsstudie den sjungande kroppen inriktades på solosång och kunde påvisa positiva biologiska effekter. I min andra forskningsstudie magmunnarna ville jag se om det gick att påvisa förbättrad läkning med hjälp av körsång för patienter med IBS [Irritabile Bowel Syndrome]. En allt ökande forskning visar att andra former av kulturaktiviteter kan också ge positiva effekter på hälsan. Så som t.ex. dans, målning och musik.

Arbetslivserfarenhet

Ersta sjukhus,  fr o m 010901och fortfarande. Forskningssjuksköterska i olika projekt samt mottagningssköterska på endoskopienheten samt medicin- och kirurgmottagningen.

Södersjukhuset, 1990-1996. Sjuksköterska på urologavdelning 64.

AB Ångpanneföreningen, 1986-1987. Vaktmästarbiträde, postutdelning och kontorsservice.

Rosenlunds sjukhus, 1985-1986. Sjukvårdsbiträde. Daglig vård av senildementa patienter.

Akademisk examen

Magisterexamen i folkhälsovetenskap 160 p. Examensarbete; D-uppsats: ”Den sjungande kroppen – en empirisk studie om sång och välbefinnande”. Handledare: Maria Sandgren, leg. psykolog och Töres Theorell, Professor emeritus, då föreståndare för Institutet för Psykosocial Medicin (IPM), Karolinska Institutet. 2002.

Allmän hälso- och sjukvård 80p, Sjuksköterskeexamen –1990 (ingår i magisterexamen)

Utbildning

Klinisk sexologi, 15 p. 2013. Uppdragsutbildning av Ersta Sköndal högskola och RFSU.

Sexologi, 15p. 2012. Grundkurs, Malmö högskola.

Karolinska Trial Alliance. 2010, 22 april. Good Clinical Practice – ICH-GCP.

Psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor, 15 p. KI, uppdragsutbildning vid Enheten för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering (EPOR), Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 2009.

Forskarutbildningskurs 2p, Gender i hälsoforskning, integrerande medicin och folkhälsa. Karolinska Institutet, 2006.

Folkhälsovetenskap 80p, Karolinska Institutet, 1999-2001 (ingår i magisterexamen)

Socialantropologi 40p, Stockholms Universitet, 1998 (ingår i magisterexamen)

Komvux, 1997-1998

SLL, 1991. 3 dagar. Handledarutbildning för sjuksköterskor, utbildningssektionen, SÖS.

Vårdinriktad kompletterings kurs 1 år, Östertälje vårdgymnasium, Undersköterska –1988

Samhällsvetenskaplig linje 3 år, Katrinelunds gymnasium, Sundsvall -1985

 

Leave a Reply